KONSULTACJA BEHAWIORALNA

Konsultacje odbywają się zawsze po uprzednim badaniu weterynaryjnym określającym stan zdrowia zwierzęcia. Przed podjęciem terapii i wprowadzeniem treningu modyfikacji zachowań, konieczne jest przeprowadzenie badań w celu wyeliminowania chorób mogących mieć wpływ na prezentowane zachowanie czworonoga. O zasadności badań decyduje lekarz weterynarii.

Konsultacja odbywa się w miejscu przebywania zwierzęcia, w jego naturalnym otoczeniu i trwa zwykle ok. 2 godzin.  Podczas pierwszej wizyty powinni być obecni wszyscy domownicy.
Podczas wizyty przeprowadzany jest dokładny wywiad z opiekunem/opiekunami/członkami rodziny oraz obserwacja zachowania czworonoga w domu oraz jego najbliższym otoczeniu, a także podczas spaceru (dotyczy psów). Behawiorysta zbiera informacje na temat funkcjonowania zwierzęcia w domu i zasad w nim panujących, wcześniejszych doświadczeń zwierzęcia (zwłaszcza w okresie socjalizacji), relacji z domownikami i zwierzętami, przebytych chorób lub urazów, sposobu żywienia, codziennej aktywności, zajęć itp.

Celem wizyty jest ocena zastanej sytuacji oraz określenie przyczyn i podłoża występowania problemów, a następnie dobranie i ułożenie planu terapii mającej na celu korektę lub wyeliminowanie niepożądanych i nieakceptowanych zachowań.

Po konsultacji właściciel otrzymuje drogą mailową podsumowanie wizyty z opisem sytuacji, programem resocjalizacji wraz z zaleceniami dotyczącymi poszczególnych etapów terapii.

W czasie trwania terapii zalecamy, by opiekun był w stałym kontakcie z prowadzącym behawiorystą. W razie konieczności ustalane są kolejne spotkania, podczas których oceniane są postępy i dotychczasowe rezultaty oraz wprowadzane dalsze zalecenia dostosowane do potrzeb i możliwości opiekunów i czworonoga. O konieczności dalszych spotkań decydujemy wspólnie z opiekunem.

Cena usługi:

  • 120zł + koszt dojazdu ustalany zależnie od liczby km i czasu dojazdu

Zapraszamy do obejrzenia jak wygląda konsultacja:

Psa
Kota