RALLY-O

RALLY-O czyli POSŁUSZEŃSTWO NA LUZIE 🙂

Zapraszamy na zajęcia Rally-O (Rally Obedience) czyli sportu, który łączy w sobie ćwiczenia posłuszeństwa i agility (można powiedzieć, że Rally-o to nauka posłuszeństwa tyle, że na luzie:)
Ideą sportu jest pozytywna relacja pomiędzy psem i jego opiekunem, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

Przygotowujemy zespoły do startu w klasach:

Puppy – zajęcia dla psów, które ukończyły 6 miesięcy życia
Klasa 1,2,3 – zajęcia dla psów, które ukończyły 12 miesięcy
Senior – dla psów, które ukończyły 8 rok życia

oraz w kategorii:

Kids – dla dzieci do 8 roku życia (każde dziecko musi być opieką dorosłego opiekuna)
Junior – dla dzieci i młodzieży od 8-18rż (każde dziecko musi być opieką dorosłego opiekuna)
Standard – dla osób pełnoletnich

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH NIE OBLIGUJE DO STARTU W ZAWODACH

Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe, co pozwala nam na indywidualne podejście do każdego zespołu.

Szkolenie na każdym etapie obejmuje 8 spotkań z psami (1 godzina zegarowa, 1 raz w tygodniu)

Koszt szkolenia wynosi – 500zł
dla Klientów po szkoleniu Mój Psi Towarzysz lub zajęciach „Czym Skorupka za Młodu..” cena wynosi – 450zł

Drugi pies: -25% (dotyczy jednego gospodarstwa domowego)
UWAGA: Każdy pies musi mieć na szkoleniu swojego opiekuna prowadzącego.